1 oktober 2020
Algemene voorwaarden Feestwinkel PartyPeepz

Voor de verhuur van onze verhuurartikelen gelden aanvullende algemene voorwaarden, welke u onderaan kunt terugvinden!

Verkoop/leveringsvoorwaarden
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze goederen en diensten die geleverd worden via www.feestwinkelpartypeepz.nl en evenals alle daaruit voortvloeiende rechtshandelingen.
De website valt onder verantwoordelijkheid van Feestwinkel PartyPeepz te Hellevoetsluis.

Koper/opdrachtgever
Bij jeugdigen en andere handelingsonbekwamen gaat Feestwinkel PartyPeepz! er van uit, dat deze persoon handelt met instemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

Offertes
Een offerte wordt altijd schriftelijk uitgebracht en heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, maar is op basis van beschikbaarheid.
Mondelinge prijsopgaven zijn slechts een voorlopige prijsindicatie, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
In offertes worden de prijzen vermeld exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Voorraad
De voorraad van de reguliere winkel staat niet gekoppeld met de voorraad van www.feestwinkelpartypeepz.nl
Hierdoor kan het voorkomen dat de voorraad zoals getoond in de webshop niet overeen komt met de actuele voorraad. Wilt u zeker zijn dat een artikel op voorraad is, of juist meer artikelen bestellen dan getoond in de webshop, stuur dan eerst een mailtje naar info@feestwinkelpartypeepz.nl o.v.v. beschikbaarheid artikelen

Prijzen
De aangeboden goederen en/of diensten worden/zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven in de webshop, onder voorbehoud van tikfouten.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Deze kan afwijken van de in de webshop getoonde aantallen.
Alle aangegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
Afwijkingen in kleur of model veroorzaakt door productiegangen en/of wijzigingen kunnen niet als reden aangevoerd worden de goederen te weigeren of retour te zenden.
Voor bedrijven worden de facturen gesplitst in goederenwaarde en BTW.

Bestellen
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met alle voorwaarden.

Andere aankoopwijze
Voor aankopen via de reguliere winkel  geldt dat de artikelen  niet retour genomen kunnen worden, tenzij dit van te voren overeen gekomen is. Wij geven daarbij geen geld terug. Uiteraard kunt u in onze fysieke winkel uw aankopen bekijken en, indien van toepassing, passen.

Overeenkomst
De koopovereenkomst komt tot stand door het verzenden/ontvangen van de orderbevestiging.
Op de orderbevestiging wordt, naast het aankoopbedrag, de eventuele bijdrage verzend-, rembours- en verzekeringskosten het totaalbedrag vermeld.
Feestwinkel PartyPeepz behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren.
Behoudens de terugbetaling van een eventuele (aan)betaling rust er op Feestwinkel PartyPeepz  geen enkele verplichting nog aansprakelijkheid.

Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in 2 dagen na verzending. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking niet openen. Indien de consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht wordt het product in originele staat en verpakking aan Feestwinkel PartyPeepz geretourneerd.

Uitsluiting herroepingsrecht
Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:
•    welke door Feestwinkel PartyPeepz tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
•    welke persoonlijk van aard zijn, zoals pruiken, snorren, baarden, lenzen, schmink en grimeerartikelen, kleding, maskers, etenswaren, luiertaarten.
•    zoals boeken
•    die gedragen, gebruikt of beschadigd zijn.
•    waar de labels, prijskaartjes etc. verwijderd zijn
•    die niet in de originele, onbeschadigde verpakking verpakt zijn.
•    die met een kortingspercentage aangeboden zijn

Betalingswijze
U kunt als particulier via Ideal vooruit in de webshop betalen

In de reguliere winkel kan alleen contant betaald worden of gepind
Levering
De levering vindt plaats conform de gegevens van de orderbevestiging.
De bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk geleverd, de aangegeven leveringstermijn is een richtlijn.
Bij vertraagde levering wordt de koper hiervan zo snel mogelijk in kennis gesteld.

Indien levering van een bepaald artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal Feestwinkel PartyPeepz de consument hier z.s.m. van in kennis stellen.

Eigendomsvoorbehoud
Zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag van de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven de goederen eigendom van Feestwinkel PartyPeepz en worden deze niet verzonden

Ontvangst goederen
De koper is verplicht de zending binnen 48 uur  na verzending op beschadigingen te controleren, eventuele gebreken direct aan Feestwinkel PartyPeepz te melden en schriftelijk (per mail) te bevestigen.

Verzendkosten
De goederen worden altijd vervoerd op kosten van de koper, ook retourzendingen. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Voor retourzendingen berust het risico bij de consument.

Retourzending
Ruiling of retourzending graag na overleg met Feestwinkel PartyPeepz via info@feestwinkelpartypeepz.nl
De kosten van retour en vervangende zendingen komen voor rekening van de koper.
Bij ontvangst van een retourzending wordt  door Feestwinkel PartyPeepz onmiddellijk gecontroleerd of de artikelen zich in de originele, ongeopende verpakkingen bevinden.
Indien Feestwinkel PartyPeepz oordeelt dat de artikelen gebruikt of beschadigd zijn,  vindt geen restitutie plaats.
Niet of niet voldoende gefrankeerde of slecht verpakte retourzendingen worden geweigerd.
Eventuele kosten worden op het restitutiebedrag in mindering gebracht.
Uw aankoopbedrag + oorspronkeljke verzendkosten worden binnen 14 dagen na ontvangst retourzending teruggestort.
De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper

In de reguliere winkel afgehaalde goederen kunnen niet geretourneerd worden. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om in de winkel uw bestelde artikelen te controleren

Klachten
Klachten met betrekking tot een levering dienen door de koper binnen 14 dagen na verzending goederen schriftelijk te worden medegedeeld. De klacht moet duidelijk en volledig omschreven worden.
Aansprakelijkheid
Feestwinkel PartyPeepz  aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Feestwinkel PartyPeepz is slechts beperkt tot de eventuele vergoeding of vervanging van een ondeugdelijke product.
De wederpartij is altijd zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van door Feestwinkel PartyPeepz geleverde producten en diensten.

Algemene voorwaarden Verhuur artikelen:

Wij hebben de volgende artikelen in de verhuur:

  • Sarah feestend
  • Sarah oud                                                                                            
  • Abraham feestend
  • Abraham oud
  • Ballonnenpomp
  • Afzetpalen                   
  • Afzetkoorden                                          
  • Openingsschaar   

De prijs van de verhuurartikelen is een verhuurbedrag per dag + borg

Voor iedere dag dat het artikel of artikelen te laat wordt teruggebracht wordt een volledige huurperiode van 1 dag berekend.

 Borg wordt geretourneerd als

  • Het gehuurde tijdig retour komt én
  • Het gehuurde onbeschadigd, zonder vlekken, DROOG en in het geheel retour komt

Eventuele kleine gebreken worden verrekend met de borg. Schades hoger dan de borg worden gefactureerd. Deze factuur dient binnen 8 dagen betaald te worden. Bij vervanging van het artikel wordt de nieuwwaarde berekend. De gehuurde artikelen blijven ten alle tijden eigendom van
Feestwinkel PartyPeepz en/of Ballontoppers.nl
 

Privacyverklaring
Vanaf 26 mei 2018 zijn wij wettelijk verplicht een pricaybeleid te hebben, welke u  hier kunt teruglezen

© 2012 - 2023 Feestwinkel PartyPeepz! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel